Informatie

Basisschool Comenius biedt kleinschalig, krachtig onderwijs. We werken vanuit het motto “Voor ieder kind de juiste koers” en willen kinderen goed op de toekomst voorbereiden. Daarom ontwikkelden we Talentrijk onderwijs voor nu en morgen. Wat dat inhoudt, leest u hieronder.

Gedegen en modern

Aan de basis van ons onderwijs liggen ideeën van Comenius, Dalton en Stevens. Voorbeelden daarvan zijn: structuur, rust, zelf verantwoordelijk zijn en je waardevol voelen. Daarnaast gebruiken we de nieuwste inzichten. Bijvoorbeeld over digitaal onderwijs en gepersonaliseerd leren. Of over vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, zoals kritisch denken, creativiteit en mediawijsheid.

Veilig en duidelijk

We zorgen voor een gestructureerde en rustige leeromgeving. Daarmee bieden we kinderen een veilige basis, waarbinnen ze veel vrijheid krijgen en waar ze zich gerespecteerd voelen. Ook de Kanjertraining speelt een belangrijke rol. Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en om te gaan met conflicten.

Zelfstandig en samen

Kinderen doen graag dingen zelf, zonder hulp van volwassenen. Ervaren dat je mag kiezen en beslissingen mag nemen: dat motiveert. Op onze school geven we kinderen veel keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. We leren kinderen stap-voor-stap om met die vrijheid om te gaan. Daarbij werken ze ook veel samen. Soms met kinderen uit de eigen groep, soms groepsoverstijgend.

Gepersonaliseerd en digitaal

Door alle digitale mogelijkheden kunnen we nog beter aansluiten bij het niveau van ieder kind. Dat noemen we gepersonaliseerd leren. Bij de basisvakken (zoals rekenen, taal en lezen) gebruiken we iPads met digitaal lesmateriaal. De leerkracht kan alle kinderen goed in de gaten houden. En begeleiding geven, als dat nodig is.

Muzikaal en creatief

Voor muziek en creativiteit maken we graag extra tijd vrij! Alle kinderen krijgen les in muziek en zang. En via een digitale methode halen we de meest bijzondere muziek en musici de klas in. Daarnaast organiseren we regelmatig Téjater: een voorstelling met muziek, dans, drama en poëzie.

Schoolgids 2023-2024

In de schoolgids vindt u praktische informatie, zoals de schooltijden, schoolactiviteiten en hoe wij contact houden met ouders. Ook leest u meer over de achterliggende ideeën van ons onderwijs. 

Download…

Het rapport van de inspectie lezen of de resultaten van de eindtoets bekijken? Dat kan op de website van Scholen op de Kaart.

Ga naar Scholen op de kaart…

Overige documenten

Medezeggenschapsraad